จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า

1

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศณีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศณีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้า

โดยโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขข้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจร จัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน  อาทิ การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว จำนวน 1,068 ตัว  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 5,474 ตัว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here