จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่

8

นายไมตรี  ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565  พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เล่ม ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565  เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here