จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอดอนจาน เปิดแหล่งท่องเที่ยว

96

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานเปิดงาน “สะพานต่างระดับ เรือนไม้ไทดอนจาน 5 หลัง 5 ตำบล และถนนสายดอกจาน(ทองกวาว) โดยชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอดอน เป้าหมาย เพื่อเป็นจุดเช็คอิน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในเขตท้องที่ตำบลต่างๆ ประกอบด้วยสะพานบุญทุ่งนานาคำ พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ บ.กุดครอง ต.ดอนจานน้ำตกถ้ำไทรย้อย บ.สายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี วัดชัยมงคล บ.หนองโพน ต.นาจำปาอ่างห้วยแกงแหล่งเกษตรกรรม บ.หัวคูดิน ต.ดงพยุง โคก หนอง นา บ.นาใหญ่ ต.ม่วงนา

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนคนอีสาน การประกอบอาชีพ ปลูกพืชเศรษฐกิจ การทำปศุสัตว์ (อาชีพนายฮ้อย) เพื่อเตรียมจัดเทศกาล”คาวบอย นายฮ้อยเมืองดอกจาน) ในอนาคตเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือสะพานไม้ต่างระดับ เรือนไม้ไทดอนจาน ซึ่งผสมผสานเรื่องราวเล่าขานวิถีชีวิตเลือดนัดสู้ของคนอีสาน เหมือนกับคาวบอยประเทศตะวันตก และอัตลักษณ์ของพื้นที่(ต้นจาน ดอกจาน หรือทองกวาว) ซึ่งคือเอกลักษณ์ของชาวอีสาน

ต่อยอดเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ สินค้าชุมชน โอทอป สินค้าทางการเกษตรจาก โคก หนอง นา ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงเป็นลำดับ 2 ของประเทศ เป็นลานกิจกรรม ครอบครัว กลุ่มเยาวชน ในการพักผ่อนหย่อนใจ การสร้างสรรค์กิจกรรมควบคู่กับเศรษฐกิจ และเป็นเวรยามบริการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ แต่ละตำบล หมู่บ้าน สร้างสีสันโดย คุณอ๊อฟ ชนะพล และ ฮาน่า ลีวิส ร่วมในกิจกรรมเปิดงาน

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here