จังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา(มีคลิป)

2

ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ คู่กับชาติไทยสืบต่อไป   สำหรับกิจกรรมภายในงานให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำบุญ ตักบาตร  การฟังเทศน์ หรือบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรม การเวียนเทียนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา 

จังหวัดกาญจนบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพข่าว อนันต์ ส่งเสริม กาญจนบุรี               

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here