จักรยานสานฝันปันสุข มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่แนวชายแดน จ.เชียงราย

6

พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ดำเนินการมอบจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” โดย กองทัพภาคที่ 3 ให้กับโรงเรียนพื้นที่แนวชายแดน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง, โรงเรียนแม่เต๋อ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ โรงเรียนศาสตร์พระราชา(วิทยาเขตกู่เต้า) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คัน

ตามนโยบายของกองทัพบก ให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียนได้อย่างสะดวก เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครู รวมทั้งนักเรียนได้ร่วมรับมอบ ในการนี้คณะครู และนักเรียน ได้ขอบคุณ กองทัพบก ที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับเด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน ได้มีพาหนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียน ได้สะดวกยิ่งขึ้น เเละมีเเรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here