จะดอยสูง จะลุ่มต่ำ ทหารพราน 32 จัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

5

กองร้อยทหารพรานที่ 3206 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีให้แก่เยาวชนและราษฎรในพื้นที่บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบฐานปฏิบัติการของหน่วย  ณ ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งผู้มาใช้บริการตัดผมทั้งราษฎรและเยาวชนต่างๆ รู้สึกดีใจปลื้มยินดีที่หน่วยทหารใกล้เคียงในพื้นที่ห่างไกลออกให้บริการตัดผมฟรี ซึ่งสามารถช่วยภาระลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและราษฎรลงไปได้มาก

ขอบคุณภาพ-ข่าว คุณนกยูง กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here