จนท. 3 ฝ่าย ประจำด่านตรวจ จ.ยะลา เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19

15

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 17 ราย ซึ่งมีอาการรุนแรง 1 ราย โดยทั้ง 17 ราย เป็นประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ 8 อำเภอของ จ.ยะลา คัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในเขตเทศบาลนครยะลา และในพื้นที่ของ จ.ยะลา ทั้งหมด หลังมีผู้เดินทางจากพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่อื่นๆ(ทั้งในและนอกประเทศ) เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก สำหรับจุดตรวจท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฎิบัติการพิเศษ ประจำด่านตรวจท่าสาป เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล สิ่งของต้องสงสัย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ควบคู่กับการคัดกรอง วัดไข้ และล้างมือ(ด้วยแอลกอฮอร์) พร้อมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่สัญจรผ่านจุดตรวจเข้าสู่ภายในเขตเทศบาลนครยะลา เช่นเดียวกับจุดตรวจต่างๆที่จะเข้ามาภายในพื้นที่ จ.ยะลา ทั้งหมดเช่นกัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ / ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here