จนท.สนธิกำลัง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า อ.เมืองแพร่

2

จนท. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 9 (ช่อแฮ),นายบรรเจิด เพชรพิสิษฐ์ หน.หน่วยฯพร.9(ช่อแฮ) ,พร.8(ห้วยขมิ้น) จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่,จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟแพร่ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านนาคูหา ม.5 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านแม่ลัว ม.4 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ดำเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม ท้องที่บ้านนาคูหา ม.5  ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เนื้อที่ 20 ไร่ และบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย ท้องที่บ้านแม่ลัว ม.4 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่  จ.แพร่  เนื้อที่ 20 ไร่ จากนั้นได้ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกป่าขุนน้ำห้วยฮ้อม ม.4 บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวาและต้นไม้ถูกกาน จำนวน 160 ต้น คดีที่ 78/63 ลงวันที่ 8 เม.ย.2563 ต้นไม้ที่ทำการบายพาส(ต่อท่อน้ำเลี้ยง) ผลปรากฎว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีการบุกรุกและเข้าทำประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใด ส่วนต้นไม้ที่ทำการบายพาสไว้อยู่ในสภาพปกติ เรียบร้อยไม่ถูกรบกวนให้เสียหาย เมื่อสังเกตเรือนยอดเริ่มมีการแตกยอดอ่อนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการส่งท่ออาหารและน้ำ หล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้ว

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here