งานแถลงข่าว เปิดสนามมวย “The Pavilion Nightbazaar Boxzing Stadium Chaingmai”

6

ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2  ศูนย์การค้า The Pavilion Nightbazaar ได้มีงานแถลงข่าว เปิดสนามมวย  “The Pavilion Nightbazaar Boxzing Stadium Chaingmai” นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมี ดร.พรศักดิ์ พงศ์พันธุ์มีสุข”เฮียตรง” นายสนาม The Pavilion Nightbazaar Boxzing Stadium Changmai, 

นายสินชัย พชรธนาพร (ที่ปรึกษากิดติมศักดิ์), นายวริศรา หินนา ( ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์), นายเกียรติศักดิ์ ปัญโยแสง ( ครูมวยไทย เอไลน์เส้น มงดลทอง ขั้น 18 ที่ปรึกษาอาวุธโส ผู้จัดการแข่งขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ ผู้จัดการแข่งขัน), ดร. ดร.รยากร สุวรรณ์ สถาบันสอนด้านเทคโนโลยี BitkidByMK ( ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ ผู้ร่วมสนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน) นายธงชัย คงอิ่ม ( คุณ Bank TheFighter MuayThai โปรโมตอร์จัดการแข่งขัน ที่ปรึกษานายสนาม The Pavilion Night Bazaar Boxzing Stadium Changmai), นายจำลอง ปัญญา ( ผู้ช่วยโปร โมเตอร์ ) ร่วมแถลงข่าวการเปิดสนามมวยพร้อมแถลงจัดการแข่งขัน The Pavilion Fight”

สืบเนื่องด้วย ทาง “กลุ่มฟ้าประทานอินเตอร์กรุ๊ป” นำโดยดร.ศักดิ์ พงศ์พันธ์มีสุข และผู้จัดการศูนย์การค้า Pavilion Night Bazaar มีความประสงค์ อยากพื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มองเห็นถึงความสำคัญ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติ ของโรคบาด Voice 19 เป็นระยะเวลาถึงหลายปีมานี้ โดยมองเห็นกีพามวยไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” น่าจะเป็นการนำร่อง ดึงดูด และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดกาคเหนือ ให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง จึงมีโครงการจัดการแข่งขัน กีฬามวยไทย ภายใต้ ชื่อการแข่งขัน ศึก The Pavilion Fight โดยการแข่งขันนัดแรก จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 21:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้า Pavilion Night Bazaar โดยมีการประกอบคู่มวยชาย 5 คู่ และ มวยหญิง 1 คู่

จึงอยากประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และ พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมช่วยกันส่งเสริม และ สนับสนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ในรูปแบบกีฬามวยไทย พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ คงอยู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักสืบเนื่องไปโดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-9564300, 094-3342498, และ 090,0916086.

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here