งานเทศกาลอะโวคาโด อำเภอพบพระ จ.ตาก

31

นาย สมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ,นาย วิชิต อำพลรุ่งโรจน์ “นายกว่าง” นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ ,นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก ,นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา เกษตรพื้นที่สูง

 ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ ที่ไร่กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ  โดย เทศกาลอะโวคาโด จะจัดงานระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ที่ อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ

มีเกษตรผู้ปลูกอะโวคาโด้  จำนวนมากกว่า 200 ราย บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ สร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจได้อย่างมาก และมีราคาสูง จึงจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางการค้าภาคเกษตร รวมทั้ง สร้างคุณภาพมาตรฐาน และการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องพันธุ์และเทคโนโลยีของการผลิตอะโวคาโด พบพระ โดยการบูรณาการและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเกษตร ทั้งผู้ บริโภคและผู้เกษตรกรผู้ผลิต ทุกภาคส่วนจึงต้องมีความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด้ ดังกล่าว ในงานยังมีการ แจกไอศครีมอะโวคาโด ซึ่งมีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ ยังจะมีการประกวดธิดาอะโวคาโด้อีกด้วย  ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ในพื้นที่พบพระ เพื่อกระตุ้น รายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตร

การจัดงาน เทศกาลอะโวคาโดอำเภอพบพระ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด สู่เกษตรกรผู้ปลูก และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดเห็นและระดมสมองเพื่อการพัฒนาและยกระดับ แหล่งเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การ ได้รับฐานข้อมูลแหล่งปลูกและสายพันธุ์อะโวคาโด  ที่มีคุณภาพในแหล่งปลูกต่างๆเพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เป็นการเพิ่มฐานการตลาดและขยายฐานการผลิตไปในตัว

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here