ค.ควายกับฅ.คนทิ้งกันไม่ได้มันเกื้อกูลสรรสร้างสุขทุกข์คู่กันมาอุทัยธานี

116

ค.ควาย กับ ฅ.คน ทิ้งกันไม่ได้ เพราะมันเกื้อกูลกัน สรรสร้างสุข ทุกข์คู่กันมา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีนะ จะบอกให้ค.ควาย กับ ฅ.คน ทิ้งกันไม่ได้ เพราะมันเกื้อกูลกัน สรรสร้างสุข ทุกข์คู่กันมา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here