ค่ายเอกกาทศรถเข้ม หลัง 2 ทุ่มต้องแสดงตนและภารกิจทั้งเข้าและออก (พิษณุโลก)

5

ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมกำลังพลและครอบครัว  ได้ร่วมทำความสะอาด Big cleaning day หลังจากมีนายทหารติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงมีการกักบริเวณทหารที่ใกล้ชิด จำนวน 18 นาย  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ  แต่ภายหลังจากการตรวจสอบทั้ง 18 นายไม่พบเชื้อโควิด  แต่ยังกักบริเวณจนครบ 4 วันต่อไป  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และรถน้ำจากเทศบาลเมืองอรัญญิกมาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วยในวันนี้กำลังพล บชร.3  ได้ร่วมทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างตลาดใต้ถุนแฟลต ซึ่งเป็นตลาดสด โดยให้กำลังพลที่พักอาศัยบ้านพักทุกนาย ร่วมทำความสะอาดทุบ้านพักทุกหลัง  และให้ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานทุกหน่วยกำลังพล ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้ ทางค่ายสมเด็จพระเอกกาทศรถ ได้กำหนดเวลาเข้าออกค่าย มีการคุมเข้มในช่วงเวลาหลัง 20.00 น.เป็นต้นไป หากมีกำลังพลและครอบครัวกำลังพลจะเข้าออกค่าย จะมีเจ้าหน้าที่บันทึก เพื่อให้ชี้แจงว่าไปทำธุระอะไรนอกค่าย และใช้เวลาเท่าไหร่ หรือเวลาเข้าค่ายต้องแจ้งไปที่ไหนมา  ส่วนบุคคลภายนอกจะเข้าค่ายจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวว่าจะเข้าไปทำธุระอะไร  เพื่อความปลอดภัยในช่วงโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วงนี้

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here