ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อสม.เดินเคาะประตูบ้าน แนะนำลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอพลิเคชั่น

27

กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขุนอาสา 524 จากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 จำนวน 8 นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ป่าตาล พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 5 ต.ป่าตาล ร่วมกันออกปฏิบัติการเดินเท้า ไปตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติการเชิงรุก สนับสนุนการทำงานให้กับกระทรวงสาธารณะสุขและรัฐบาล แบบเดินเคาะประตูบ้าน ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาฯ ออกประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ

และนำ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ฉบับการ์ตูนที่รับแจกจ่าย จากกองทัพบก ในรูปแบบเชิงรุก ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบก ไปติดตั้งตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงมาตรการการป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจน ให้คำแนะนำขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน โควิด 19 ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในทุกๆ ช่องทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้แก่ประเทศไทย 

ทั้งนี้ นางมาลัย แสงใสแก้ว ในฐานะประธาน อสม. หมู่ที่ 5 ต.ป่าตาล ได้เป็นตัวแทน อสม.ที่ร่วมออกปฏิบัติงานในครั้งนี้…กล่าวว่า…รู้สึกดีใจ และซาบซึ่งใจที่มีหน่วยงานทหารออกมาให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานให้กับ อสม.ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเพาะในเรื่องของวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนอาจเกินความกังวล สับสน ไม่กล้าตัดสินใจ การมีหน่วยงานทหารร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here