ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี นำกำลังพล ช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ภายใน รร.

185

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ค่ายจิระวิชิตสงคราม จังหวัดลพบุรี นำโดย พ.อ.ประจักรา วิไลเนตร ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบการวิจัย พัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ฯ นำกำลังพลของหน่วย กว่า 10 นาย พร้อมด้วยยานพาหนะ อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องพ่นยา  ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา โรงอาหาร ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทั้งลูกบิดประตู ราวบันได ทางเดินภายในโรงเรียนอุนบาลลพบุรี รวม 11 อาคาร

ตามที่สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ได้ขอความอนุเคราะห์ด้านกำลังพล และอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด จากหน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือดำเนินการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า 2,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา จนถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรนให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ตามที่รัฐบาลกำหนด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด

ขณะที่ นายสุชิน ตุลาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  ได้ขอขอบคุณหน่วยงานทหารในพื้นที่ ซึ่งได้สนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์เครื่องพ่นยา มาช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษา ในการทำความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อหมั่นในการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here