คึกคัก! หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด นำคณะผู้ใจบุญ กทม. ร่วม ชาวไทยภูเขา “เผ่าปกากะญอ” แห่เทียนพรรษา มอบโลงเย็น สำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา

39

หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด เป็นสะพานบุญ นำคณะผู้ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา จาก กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ กำนันตำบลขะเนจื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยหม่องวา และราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อรับมอบโลงเย็น มูลค่า 62,000บาท ไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน พร้อมนำเสื้อผ้า ชุดนักเรียน ขนม เครื่องอุปโภคบริโภค มามอบแจกให้ราษฎรและเด็กๆ ในพื้นที่บ้านขุนห้วยหม่องวา ด้วย

ใกล้เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เริ่มเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดย หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชนบ้านขุนห้วยหม่องวา นำเทียนพรรษาและชุดไฟโซล่าเซลล์ ตั้งขบวนด้วยความอิ่มเอมในสุข พร้อมแต่งกายสวมชุดพื้นเมือง สร้างความสวยงามและความประทับใจ พากันเดิน  ร่วมกันถวายให้แก่สำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชนเผ่า ปกากะญอ

พร้อมกันนี้ ร้อยตรีวีรชาติ  ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  ได้นำรถบรรทุกคู่ใจที่ได้รับมอบจาก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และคณะ วปอ.61 สนับสนุนขนย้ายโลงเย็นจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมามอบให้กับ ชุมชนบ้านขุนห้วยหม่องวา และ สำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา  ซึ่งการเดินทางในปัจจุบันไปยัง สำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา  สะดวกสบายมากขึ้นเพราะด้วยพระบารมีแห่งล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้าไปพัฒนาชุมชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ. หมู่บ้านเลอตอ ทำให้หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงสำนักสงฆ์มีไฟฟ้าเข้าถึง ตลอดจนถนนหนทางที่ใช้สัญจรก็สะดวกสบายมากขึ้น โดย เมื่อคณะของจิตศรัทธาประชาชน และหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด รวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชน เดินทางถึงสำนักต้องจอดรถบริเวณด้านล่างตีนดอย ก่อนเดินเท้ากว่า 500 เมตร ขึ้นสำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา  เพราะเส้นทางขึ้นไปยังสำนักสงฆ์ขุนห้วยหม่องวา  เป็นเนินเขาสูงชั้นและมีสภาพลื่นจึงไม่สามารถนำยานพาหนะขึ้นไปได้

ซึ่งในแต่ละปี พี่น้องชนเผ่าปกากะญอ ต่างร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การแห่เทียนพรรษา ในช่วงวันเข้าพรรษา เช่นเดียวกัน พี่น้องชนเผ่าปกากะญอ ในพื้นที่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ต่างร่วมแต่งกายชุดชนเผ่า นำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน นำไปถวายวัดที่ใกล้หมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here