ความเชื่อ ความศรัทธา และความงมงาย มีเส้นแบ่งบางๆกั้นไว้หากเราตายไปแล้วความเชื่อและความศรัทธานี้ ก็จะยังคงอยู่คู่โลกสืบไปเด้อ..ซิบอกไห่

5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here