ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดต่างประเทศ

5

พูดถึงการแสดงสินค้าการประมงไทยในงาน Expo ระดับโลก ประเทศไทยเป็นเกียรติให้เข้าร่วมงานทุกปี เช่น Seafood Expo North America ซึ่งในงานนี้มีการสินค้าอย่างไร เพื่อให้เห็นสินค้าประมงไทยที่ได้รับมาตรฐาน และได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหน

งานเหล่านี้นอกจากจะแสดงสินค้า และยังเป็นเวทีสัมมนา เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยน และเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมประมงของไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เช่น สมาคมประมง , สมาคมอาหาร , สมาคมแช่แข็งไทย ร่วมขับเคลื่อน แสดงถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงไทย ผลที่ได้จากร่วมงานนี้มีอะไรบ้าง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประเทศต่าง ๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here