ควันหลงวันเด็ก 65 ทหารพราน 35 ยกขบวนมอบของขวัญเด็กพื้นที่ห่างไกลริมขอบชายแดน

7

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35/ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วย คณะนายทหารฝ่ายกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล กรมทหารพรานที่ 35  เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับบุตรหลานของกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่ระมาด และ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลทำให้เด็กบางส่วน บุตรหลานกำลังพล ไม่สามารถเข้าถึงระบบในการจัดกิจกรรมวันเด็ก Facebook ออนไลน์ได้

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กในพื้นที่ดังกล่าว ที่พ่อแม่ผู้ปกครองยอมเสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินั้น และกลุ่มเด็กพิเศษที่มีความผิดปกติของร่างกาย อาทิเช่น ไม่สามารถรับฟังเสียงเหมือนคนทั่วไปได้ปกติ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส จึงได้นำของขวัญวันเด็ก และ คำขวัญไปกล่าวมอบให้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในกลุ่มเด็กเยาวชนดังกล่าวว่าโตมาให้เป็นกำลังหลักของประเทศชาติ เป็นเด็กดีต่อสังคมดังคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งทางพ่อแม่ผู้ปกครอง และกลุ่มเด็กดอยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลขอบคุณทางหน่วยที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here