ครบรอบ 46 ปี โรงพยาบาลลานนา จัดพิธีสักการะ ศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และรับบริจาคโลหิต .

3

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี ของการเปิดให้บริการ โดยในช่วงเช้า นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3  จัดพิธีสักการะบูชา ศาลพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ ในโรงพยาบาลลานนา หอพักพนักงาน โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล หัวหน้าแผนกต่างๆ เจ้าหน้าที่พนักงานจากหลายแผนก  เข้าร่วมสักการะ และถวายของคาวหวาน เครื่องบูชาพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นสิริมงคล .

ประวัติความเป็นมาของ โรงพยาบาลลานนา เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2519  ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ปัจจุบันขยายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ประกอบไปด้วย 3 อาคาร คืออาคาร A,B,C โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการไว้คอยบริการผู้ป่วยครบทุกสาขา และล่าสุดนี้ ได้เปิดดำเนินการ โรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ซึ่งขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้้นกว่า 200,000 คนแล้ว .

จากนั้น นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรับบริจาคโลหิต  “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2565 ณ บริเวณ หน้าแผนกฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา 3  พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าขอบคุณให้แก่ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเริงรัตน์ วงศ์ชัยเดช  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่   ที่ได้ให้บริการรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปีด้วยดีตลอดมา   พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5  ที่ส่งกำลังพลตำรวจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต  พร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน  ก่อนจะเปิดกิจกรรมดังกล่าว .

 กิจกรรม  “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในครั้งนี้ เป็นประเพณีฯ ครั้งที่ 13 แล้ว ซึ่งได้เริ่มจัดอีกครั้งหลังจากหยุดไปในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา , ประชาชนผู้มีจิตกุศล ตลอดจนหน่วยงานภายนอก และกลุ่มชมรมต่างๆ ได้เข้าร่วมในการบริจาคเลือดในกิจกรรม เป็นจำนวนมาก รวมสิ้นสุดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในปีนี้ มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 191 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 159 ยูนิต  ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 64 คน และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 63 คน  เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป โรงพยาบาลลานนา  โรงพยาบาลลานนา 3 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมครบรอบ 46 ปี  โรงพยาบาลลานนา นี้เป็นอย่างสูง .

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์  เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here