คปภ ศูนย์น้ำท่วมช่วยผู้ทำประกันภัย

5

ผลกระทบจากน้ำท่วม คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัย-ทันทีครับ ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ-อุทกภัย ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย และพื้นที่อุตสาหกรรม-พาณิชยกรรม-ชุมชน-ที่อยู่อาศัย-เสียหาย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) บอกว่า ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1-4 ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านประกันภัย-ติดตามและรายงานความเสียหาย เพื่อเตรียมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เลขาธิการคปภ. ฝากเตือน-ผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัยไว้-รีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน และตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้ว่า ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือไม่ อย่างไร หากมีข้อสงสัย-มีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัย ติดต่อ สำนักงานคปภ.ภาค1-4 โทรสายด่วน 1186 หรือ เว็บไซต์ www.oic.or.th คปภ. คุ้มครอง-สิทธิประโยชน์-เสี่ยงภัย ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้าน ช่วยชาติบูรณาการนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here