คนแพร่ไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผู้ป่วยติดเตียง

3

พระพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชต เจ้าอาวาสวัดหัวยโรงใน พร้อมมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ จุดร้องกวาง และมูลนธิธรรมมาภิรักษ์ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แพมเพิสผู้ใหญ่กับคุณตาอุฐ เชิดหยุ่ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 13 ม.1 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งตอนนี้คุณตา ป่วยติดเตียง และหูหนวกตามองไม่เห็น 

สำหรับท่านที่จะร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวางได้ทุกเวลา   หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีของคุณตาได้เลยครับ (ร่วมด้วยช่วยกันกับผู้ยากไร้)ทางกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวางขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ประสบแต่ความสุข ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ด้วยผลและบุญกุศลแห่งทานการทำบุญมอบสนับสนุนในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here