คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมเภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน

4

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภก สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และ นิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล และเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วย โดยภายในงานมีการสาธิตการสอนการทำน้ำไพลจากสมุนไพร และ การสอนการทำ Hand Cream จากข้าวไรท์เบอรี่ ดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อย่างสมเหตุผล กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมในวันนี้ผู้คนในชุมชนจะได้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสาเหตุผลแล้ว วันนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ยังคอยติดตามในเรื่องการบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านการเลิกบุหรี่ของผู้คนในชุมชนที่นี่ ซึ่งปัจจุบันผู้คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดการสูบบุหรี่ลงถึง 30 คน และเลิกขาดจากการสูบบุหรี่ถึง 12 คน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ในการพัฒนาและให้ความรู้ในเรื่องของโทษหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการเลิกบุหรี่ของผู้คนในชุมชน และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำงานร่วมกับชุมชนพร้อมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนที่นี่ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here