คณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้สวนสาธารณะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(สุพรรณบุรี)

26

คณะสงฆ์วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หน่วยงานภาครัฐและจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้สวนสาธารณะ ริมรางรถไฟ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ที่บริเวณริมรางรถไฟ สวนกล้วยสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิพร้อมด้วยคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกต้นบานบุรี ยี่โถ โพธิ์แดงและเข็มปัตตาเวีย จำนวน 5000 ต้น ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ริมรางสถานีรถไฟสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน อ.เมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถนนดอกไม้นานาพรรณ ที่ยาวที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนเป็นการป้องกันการนำขยะมาทิ้งสองข้างทางอีกด้วย สำหรับถนนริมรางรถไฟปัจจุบัน ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นที่สถานพักผ่อน ออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนการดูแล บำรุงรักษา จากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมข่าว จ.สุพรรรบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here