คณะสงฆ์พัทลุง ระดมเงินบริจาคชื้อชุดนักเรียนช่วยเด็กโรงเรียนถูกน้ำท่วม

3

ที่โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ท้องที่ ม.7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดชายคลองโดย พระมหาจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายคลอง  ตลอดจนคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพระครูวิสุทธิวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี  และญาติโยมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้ช่วยกันระดมเงิน จัดชื้อชุดนักเรียน  ขนม ข้าวสาร และวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้น้อง ๆเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว หลังจากที่โรงเรียนที่นี่เจอเจอน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่ 26 พย.63 ถึงวันที่ 10 ธค.63 ที่ผ่านมา  ทำให้เด็กนักเรียนใช้ชีวิตลำบากในการเรียน และขาดน้ำดื่มที่สะอาด ทางคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง จึงได้ร่วมกันระดมทุนหาเงินจัดชื้อ จัดหาเพื่อมาเติมเต็มแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ หลังน้ำลด

ขณะที่เด็กนักเรียนที่นี่ดีใจหลังได้รับชุดนักเรียนใหม่เพิ่มมาอีก1 ชุด เพราะบางคนตั้งแต่เปิดเทอมมา มีชุดนักเรียน รองเท้า แค่ ชุดเดียว เพราะพ่อแม่มีรายได้น้อย จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามอัธภาพ นอกจากนี้ยังได้มอบขนม ข้าวสาร วัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน น้ำดื่มและชุดนักเรียนบางส่วน ให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านชายคลอง ท้องที่ ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งโรงเรียนมรสภาพเดียวกับโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้น้องๆ อีกด้วย

และในนามตัวแทนเครือข่ายคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกรูปทุกท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวเพื่อมอบให้น้อง ๆ ที่ประสบภัยในครั้งนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่กัลยาณมิตรทุกท่านและมีความสุขความเจริญทุกประการ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงระดับน้ำลดเข้าสาสภาวะปกติแล้ว

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here