คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบถุงบรรเทาภัยโควิด ถึงบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 ชุด

4

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์ปทุมธานีจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ Zoom, พิธีมอบถุงบรรเทาภัย “ชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19”จำนวน 5,000 ชุด ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี รวมถึง พิธีมอบ “เครื่องผลิตออกซิเจน” จำนวน 10 เครื่อง และมอบ “วัตถุดิบประกอบอาหาร” ด้วยห่วงใยช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ 7 อำเภอ และผู้แทนคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีฯ

 และได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งศูนย์กลางการถ่ายทอดสดจากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มีเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานี รวมถึงพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ  ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom อย่างพร้อมเพรียง

    พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 และเพื่อสนองตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ และมีความตั้งใจร่วมกันในการให้กำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละสรรพกำลัง เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประสบสวัสดิภาพ รอดพ้นจากภัยโรคระบาด ซึ่งนับเป็นการบำเพ็ญมหากุศลจริยา อันจักเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคุณยิ่งขึ้นในสังคมไทยสืบไป

คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบถุงบรรเทาภัยโควิด ถึงบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 ชุด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับ “ชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี, บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด, บริษัท เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรด จำกัด, ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี, ศูนย์การค้าตลาดรังสิต, ตลาดพระรูปคลองสอง, ตลาดไอยรา, ตลาดฐานเพชรนนท์, ตลาดอินเตอร์มาร์ท, ตลาดสดฉัตรชัย, ร้านขายยา ศิริเวช, เตียเจริญเภสัช, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล

คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบถุงบรรเทาภัยโควิด ถึงบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 ชุด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งหลังจากพิธีส่งมอบฯ เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ จะได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการนำ “ชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” และ “เครื่องผลิตออกซิเจน” ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติรับมอบเป็นปฐมฤกษ์ในวันนี้ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อนำส่งมอบตามกุศลเจตนา ถึงแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ผ่านท่านนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไป.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here