คณะศรัทธา และคณะสงฆ์วัดร้องอ้อ จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์-​ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

7

พระอธิการชาญชัย กันตวีโร เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดร้องอ้อ และคณะศรัทธาวัดร้องอ้อ บ้านท่าร้องขี้ควาย บ้านร้องอ้อ และบ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมีผู้ใหญ่บ้านขัวโก นายนิพน อัมสัย ผู้ใหญ่บ้านร้องอ้อ พร้อมด้วยนายจารุ สวรรค์อวยพร ผู้ใหญ่บ้านท่าร้องขี้ควายและคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์ ณ วัดป่าช่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้พระครูประภาสปริยัติวิมล เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ ได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และถวายความเครารพพระรูปสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นนายประภาส พรหมมนนท์ ผู้ใหญ่บ้านขัวโก เข้าถวายพานสักการะพระครูประภาสปริยัติวิมล เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ  นายจารุ สวรรค์อวยพร ผู้ใหญ่บ้านท่าร้องขี้ควายอันเชิญโคมไฟ พระครูประภาสปริยัติวิมลต่อไฟพระฤกษ์จุด ณ โคมไฟ และเชิญโคมถึงวัดร้องอ้อด้วยขบวนรถ

นายประภาส พรหมนนท์ ผู้ใหญ่บ้านขัวโก เชิญโคมไฟพระฤกษ์ขึ้นสู่วิหารวัดร้องอ้อ โดยคณะสงฆ์วัดร้องอ้อ นายนิพน อัมสัย ผู้ใหญ่บ้านร้องอ้อ พร้อมคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันยืนต้อนรับโคมไฟพระฤกษ์ พิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายคำนับ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระอธิการชาญชัย กันตวีโร เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์  นำสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ โดยมีนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดรูปเทียนบูชาพระรัตตรัย นำถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

และกล่าวคำถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทั้งนี้มีนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับคณะศรัทธาวัดร้องอ้อ บ้านท่าร้องขี้ควาย บ้านร้องอ้อ และบ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการประกอบพิธีในครั้งนี้

พระอธิการชาญชัย กันตวีโร เจ้าอาวาส นำคณะสงฆ์ คณะศรัทธาวัดร้องอ้อ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล และสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ร่วมกับคณะศรัทธาวัดร้องอ้อ บ้านท่าร้องขี้ควาย บ้านร้องอ้อ และบ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสวดมนต์​อย่างพร้อมเพรียงซึ่งได้ประกอบพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด.

ภาพ-ข่าว  นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here