คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

1

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566  โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 ทั้งนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเอาศิลปวิทยาการ และความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ  ด้วยเหตุนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์  คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here