คณะผู้บริหาร ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.จงกล เดชปั้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วยคุณครู ได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนในการทดลองเรียนระบบออนไลน์และเรียนทางไกลที่บ้านเลขที่ 24 ซอยมาลัย 1 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี ด.ช.วรากร  วงษ์อยู่น้อย ด.ช.ธวัชชัย  ทาใบยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ด.ช.ศรสิริ วงษ์อยู่น้อย ชั้นมัธยมปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ว่านักเรียนมีความพร้อมขนาดไหน เพื่อที่โรงเรียนจะได้นำเป็นข้อมูลเสนอต้นสังกัดต่อไป ในการปรับปรุงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเข้าเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จากการที่คณะผู้บริหารมาเยี่ยมบ้านนักเรียนจะเห็นได้ว่า ท่านผู้ปกครองเองก็ใส่ใจและนักเรียนก็ตั้งใจเรียน วันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการที่ทดลองใช้ หากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เราก็คงใช้การเรียนระบบออนไลน์ผสมสานไปกับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอย่างหลากหลาย ไม่ใช่เรียนระบบอนนไลน์ และเรียนทางไกลอย่างเดียว ในขณะนี้ทางโรงเรียนคุณครูทุกคนก็มีการเตรียมเพื่อที่จะให้ในการเปิดภาคเรียน  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียนไปโรงเรียนให้ได้ ในฐานะผู้อำนวยการขอสร้างความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองนักเรียนว่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียนของเราได้เรียนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เชื่อมั่นได้ว่านักเรียนของเราจะมีความพร้อมในการที่จะไปศึกษาต่อแน่นอน

คณะผู้บริหาร ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here