คณะครู นร.อนุบาลแพร่ฯ “ชื่นมึน” ร่วม งานวันสถาปนาครบรอบ 69 ปี เปิดเวทีกิจกรรมหอศิลป์สัมพันธ์ สานสัมพันธ์ครอบครัว

7

ที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 69 ปี โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงานว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบ 69 ปี อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา การระลึกถึงผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน รู้รักสามัคคี มีสมานฉันท์  สานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการบริหารโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ข้าราชการครูบำนาญและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และระดมทุนมาพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดกิจกรรมนักเรียนและการศึกษาของโรงเรียน การจัดงานวันนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลแพร่ ประชาคมเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

การจัดงานวันนี้มีรายการต่างๆ เช่นพิธีสักการะพระพุทธบพิตรมิ่งมงคล ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย   ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสืบชะตาตานตุงเงินตุงทอง  การมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนคนดีศรีอนุบาล   กิจกรรมหอศิลป์สัมพันธ์ การละเล่นต่างๆสานสัมพันธ์ครอบครัว มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การแสดงฟ้อนศรีเมืองเวียงโกศัย ระดับชั้นอนุบาล 3 การแสดงจินตลีลารีวิวประกอบเพลงอนุบาลร่ำลึกระดับชั้นอนุบาล 2 การแสดง ร้องเพลง fight song ตัวแทน ป.6/1 การแสดง เล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling ตัวแทน ป.2/1 การแสดง ฟ้อนเอิ้นขวัญ ระดับชั้นป.5 การแสดงร้องเพลง จากชุมนุมดนตรีโรงเรียนอนุบาลแพร่  การแสดงเต้นประกอบเพลงกุ๊ก กุ๊กไก่ ระดับชั้นป.1  การแสดง สูตรคูณพาเพลิน ระดับชั้นป.2  การแสดง เต้นประกอบเพลงระบบสุริยะ ระดับชั้นป.3  การแสดงอนุบาลรำลึก ระดับชั้นป.2 การแสดง ตั๊กแตนผูกโบว์ ระดับชั้นป.4  การแสดง ฉลามชอบงับคุณ ระดับชั้นป.4 การแสดงร้องเพลง จากชุมนุมดนตรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ การแสดง รักข้ามคลอง ระดับชั้นป.5  การแสดง วรรณคดีสีชมพู ระดับชั้นป.6 การแสดงเต้นประกอบเพลง What is love(ver. shot by twice) ระดับชั้นป. 6/1 MEP

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์  ธงออน ผุ้สื่อข่าว จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here