คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

4

นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ณ บริเวณชายหาดจอมเทียน โดยมีนายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต  พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักช่างและสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นายเอกราช  คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุป ทั้งนี้มีนายฉัตรชัย  ทบประดิษฐ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงานกรมเจ้าท่า เป็นผู้บรรยายสรุปให้กับคณะ          

นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อดูสภาพพื้นที่จริงของโครงการว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน มีข้อบกพร่อง หรือมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะช่วยแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอต่อคณะสภาชุดใหญ่เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในลำดับต่อไป ยกระดับภาพลักษณ์ของชายหาดท่องเที่ยวทั้งระบบของชายหาดพัทยา-จอมเทียน จากชายหาดท่องเที่ยวแบบแยกส่วน เป็นระบบชายหาดของประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศและประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้นต่อไป.

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here