คณะกรรมการ หมู่บ้านอยู่เย็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านในจ.จันทบุรีเข้าประกวดระดับเขต

7

ที่วัดหนองอ้อ นายสถาพร โรจน์รัตนะพล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะคณะกรรมการตรวจ ประเมินหมู่บ้านอยู่เย็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ 9 ต.มะขาม อ.มะขาม ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านของจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดระดับเขต

โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับและสรุปกิจกรรมภายในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐทุกระดับจนประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งนี้ ผู้ใหญ่รำพึง ยุติธรรม ได้รับการพิจาณาเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดจันทบุรีจากแนวคิดการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ส่วนรวม

หมู่บ้านหนองอ้อล่างเป็นที่ตั้งของวัดหนองอ้อ ที่มีหลวงพ่อ พอดี ประดิษฐานซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ เลื่อมใส ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ บ้านหนองอ้อล่างมีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า ชุมชนต้นแบบคุณธรรม ล้ำเลิศศีลห้า สู่ประชาธิปไตย ใส่ใจสัมมาชีพพอเพียง เคียงคู่ระบบสารสนเทศ สักการะพระเมตตา ชื่อว่าหลวงพ่อพอดี

สำหรับการประกวด หมู่บ้านอยู่เย็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการและประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ที่ช่วยกันพัฒนาผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านในทุกมิติ หมู่บ้านที่ผ่านเข้ารอบระดับเขตในภาคตะวันออกมี 5 จังหวัด คือ หมู่บ้านตัวแทนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดตราด,สระแก้ว และ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินและได้รับคะแนนสูงสุดระดับเขต จะเข้าชิงชนะเลิศระดับภาค และ ระดับประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว ไตรรงค์ จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here