คณะกรรมการโรคติดต่อต่อจ.ฉะเชิงเทราอนุมัติรพ.สนาม และศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี

1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 41/2564 มีมติสำคัญ ๆ ดังนี้คือ

1. อนมัติให้มีศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี  รวม 7 แห่ง คิดเป็นจำนวนเตียงสนามรวมทั้งสิ้น 4,000 กว่าเตียง สำหรับศูนย์พักคอยฯ ที่เปิดใช้งานได้แล้ว มีที่ อ.แปลงยาว อ.ท่าตะเกียบ อ.คลองเขื่อน และพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) ศูนย์พักคอย ฯ อ.บางปะกง จะเปิดใช้งานได้

2. สั่งการอำเภอทุกแห่งพยายามหา Home Isoration คือหาหมู่บ้านที่ไม่รังเกียจผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยเพื่อกักตัว  เพื่อนบ้านดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีการแนะนำให้ยา และติดตามอาการต่อเนื่อง

3. สำหรับการฉีดวัคซีน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุมัติให้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มได้ รวม  9 แห่ง ประมาณ 150,000 โดส

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้ย้ำในที่ประชุมว่า เราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่กับโควิด และต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัย เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษา และสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยการฉีดวัคซีน

หากมีข้อส่งสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด ฉะเชิงเทรา  โทร 094 7922525 หรือ 038 511208 – 10

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here