คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราทบทวนมิติแรงงาน ไป-กลับ Swab ทุก 14 วัน

11

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุด ได้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 มาตรการเดิมให้แรงงานที่มีลักษณะการทำงานแบบ ไป – กลับ ต้อง Swab ทุก 14 วัน โดยสถานประกอบการต้องออกค่าใช้จ่ายเองเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวน ประมาณ 2,000 แห่ง บางแห่งมีแรงงานเกือบ 2,000 คน ภาคเอกชนได้ร้องขอให้ทบทวนมติดังกล่าว

ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบ จึงมีมติทบทวนให้แรงงานประเภท ไป- กลับ Swab แบบสุ่ม ในอัตราส่วน 10 เปอร์เซ็นต์

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทบทวนมติ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมือง EEC โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และเศรษฐกิจควบคู่กันไป

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราทบทวนมิติแรงงาน ไป-กลับ Swab ทุก 14 วัน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ขณะนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เร่งดำเนินการประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop Covid Plus ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here