คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสตรีอุตรดิตถ์ ร่วมสืบสาน พัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล

1

ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสตรีอุตรดิตถ์ ร่วมสืบสาน พัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญา ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล  โดยมี นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ น.สุวัฒนา สีหลักษณ์ กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอและคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจาก 9 อำเภอ จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้องค์กรสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสาน พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ดำรงอยู่ ยั่งยืนสืบต่อไปและ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างเครือข่าย และเพิ่มรายได้ ให้กับสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล” การมอบเกียรติบัตรให้กับ สตรีผู้อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม ภูมิปัญญาผ้าไทย การเดินแบบผ้าไทยและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า ผ้าพื้นถิ่นอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here