คณะกรรมการป่าชุมชน ฯและเครือข่ายบ้านปง หมู่ 3 ร่วมกันสร้างฝายตักตะกอน สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า

10

ที่ป่าชุมชนบ้านปงหมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อ.ลำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทางคณะกรรมการป่าชุมชนคณะกรรมการไฟป่าและชาวบ้านปง หมู่ 3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ โดยการนำของ นายเทียนกันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมกันสร้างฝายตักตะกอนน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า เนื่องในวันสำคัญวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกและ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายเทียน กันทะลั่น กล่าวว่า  ทางคณะกรรมการป่าชุมชนคณะกรรมการไฟป่าและชาวบ้านปง หมู่ 3 ต.ต้าผามอกฯ  ร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วมกันสร้างฝายตักตะกอนน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า เนื่องในวันสำคัญวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกและ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด 19 ฝาย กิจกรรมนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีคนในชุมชน มีความห่วงแหนป่าไม้ เพราะป่าไม้ให้ชีวิตกับคนในชุมชนในป่าเปรียบเสมือน ในป่าเปรียบเสมือน Supermarket ของคนในชุมชน นับค่ามหาศาล ยิ่งรักษ์ป่าเท่าใดเราก็จะได้มากที่เราจะได้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here