คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม

2

ที่โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดพิธีส่งมอบและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธี  นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวรายงาน  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วย นายอำเภอท่าตะเกียบ  สมาชิกวุฒิสภา  ส่วนราชการ  และ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ดำเนินการพัฒนา ด้านกายภาพ คือ อาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันบ่อปลาดุกคอนกรีต และโรงเรือนเพาะเห็ด รวมถึงชุดโต๊ะนักเรียนระดับอนุบาล  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์กีฬา ชุดโต๊ะอนุบาล และข้าวสารแก่โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำและมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความอนุเคราะห์กำลังพลจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดำเนินการพัฒนา 4 รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง  / งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ 135 ตารางเมตร / งานปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50เมตร ระยะทาง 105 เมตร และ ดำเนินการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน  โดยมีการดำเนินการจัดสร้างบ่อปลาดุกคอนกรีตและจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมชั้นวางเห็ดแบบเหล็ก และระบบน้ำพ่นหมอกในโรงเพาะเห็ด ดำเนินการจัดหาพันธุ์ปลาดุก อาหารปลาดุกชนิดเม็ด และก้อนเห็ดนางฟ้า พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาบริการประชาชน

“โครงการกองทุนการศึกษา” เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงรับพระราชกรณียกิจสืบสานและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษา โดยวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา จึงได้แต่งตั้ง“คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา”ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกมิติให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here