คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา พิจารณาการโอนสิทธิและขอรับมรดกในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชน

5

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีวาระที่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.การพิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิและขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สืบเนื่องจากมีเกษตรกรได้ยื่นคำร้องขอโอนสิทธิเข้าทำประโยชน์ให้แก่ทายาท และทายาทขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมจำนวน 25 ราย 30 แปลง เนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา

 2.พิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิการเช่าที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน ยื่นความประสงค์ขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ทายาท จำนวน 1 ราย จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 16-2-68 ไร่

และ 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในหมู่ที่ 1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาการขาดแคลนน้ำ เนื้อที่ 25 ตารางวา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here