คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564

0

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564 วันนี้ ( 2 พ.ย.2564) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ 1 ท่าน ได้แก่ นายมานะ มานะประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดี และฝากไปยังครูทุกท่าน วันนี้อนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของครูทุกคนในการอบรมสั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดี เป็นที่พึ่งขอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here