คณะกรรมการควบคุมป้องกันไฟป่าบ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง “ตรวจเข้ม” ลาดตระเวนในป่าเขตรับผิดชอบ ป้องกันการเกิดไฟ

5

 นายเทียนกันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้าน และในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันไฟป่าบ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ พร้อมคณะกรรมการควบคุม ป้องกันไฟป่าฯ ได้ออกลาดตระเวนในป่าเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟและประเมินสถานการณ์และปริมาณเชื้อเพลิง

นายเทียน กันทะลั่น กล่าวว่า ทางคณะกรรมการควบคุมป้องกันไฟป่าบ้านปง ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ได้ออกลาดตระเวนในป่าเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟและประเมินสถานการณ์และปริมาณเชื้อเพลิง ทั้งนี้เนื่องจากว่าทางจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางจังหวัด  ทางคณะกรรมการ ฯ จึงมีการเฝ้าระวัง ออกลาดตระเวนในป่าเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟและประเมินสถานการณ์และปริมาณเชื้อเพลิงในแต่ละวันด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here