ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวแปดริ้ว ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราและผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

4

ที่เทวสถานริ้วเยี่ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (วิหารแปดเซียนแปดริ้ว) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการฯ จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 15 ท่าน

โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวแปดริ้ว ร่วมงานมุทิตาจิตจำนวนมากเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ของผู้เกษียณพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ

ภายในงานมีการมอบของที่ระลึก การแสดงบนเวที ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ (ข้าราชการที่ดี) และ มอบดอกกุหลาบแก่ผู้เกษียณฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก และร่วมร้องเพลงฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here