หน้าแรก ข่าวทั่วไทย ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 2

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 เข้าสู่ระดับกลางน้ำแล้ว ครูทั้งหมด 3,200 คนจาก 29 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯนำร่อง Active Learning ภายใต้โครงการการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 ในระยะกลางน้ำได้ร่วมกันทำ PLC Professional Learning community...

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการาศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 3

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ได้ทำการเปลี่ยนบทบาทของครู ให้เป็นโค้ช จากครูต้นแบบทั้งหมด 3,200 คนจาก 29 โรงเรียน ได้นำเอา Active Learning GPAS 5 Steps มาพัฒนาการจัดการการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนานักเรียน https://youtu.be/cFn4D6hWpog

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning (ระดับกลางน้ำ) ตอนที่ 1

โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2565 เข้าสู่ระดับกลางน้ำแล้ว ครูที่ผ่านการอบรมระดับต้นน้ำทั้ง 3,200 คนจาก 29 โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำแผนการเรียนการสอนของตัวเองให้เป็น Active Learning ด้วยการใช้กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งในระดับกลางน้ำนี้คณะทำงานของโครงการประกอบไปด้วย ทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะลงพื้นที่ไปโคชชิ่งให้คำแนะนำการจัดการทำแผนการเรียนการสอนเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูเป็นรายบุคคล ผลปรากฏว่าครูทุกโรงเรียนได้เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น...

“ประกันสังคม” แจ้ง ว่างงาน หรือ ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ ต้องลงทะเบียนตามนี้

"ประกันสังคม" แจ้งวันนี้ กรณี ว่างงาน หรือ ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ประกันตน สามารถทำตาม ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 1.ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User /...

ปิดฉาก Active Learning ระยะต้นน้ำ 2565

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ระดับต้นน้ำประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคกลาง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ณ.โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดโครงการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงเรียนหนองปลาไหล จ.นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียนคุณภาพจาก 10 จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการศึกษาด้วยระบบ Active...

พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย Active Learning เพื่อก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21

คุณครูต้นแบบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จากโรงเรียนต้นแบบ 29 โรงเรียนจาก 10 จังหวัดภาคกลางได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับวิทยากรที่พร้อมจะเปลี่ยนบทบาทจากPassive Learning สู่การเป็น Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติจริงตามกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการสอนแนวใหม่ เน้นสร้างผู้เรียนให้สร้างนวัตกรรม โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน https://youtu.be/i9alRBezAHI

ประกันสังคมมาตรา 40 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบ

แต่ก่อนประกันสังคมมาตรา 40 จะสามารถจ่ายเงินได้เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบหันมาเข้าสู้ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ปัจจุบัน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกรูปแบบการประกันตนเพิ่มขึ้นอีก 1 รูปแบบ เราจึงสามารถเลือกการจ่ายเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งมีแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มของในส่วนต่างๆ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40การจ่ายเงินสมทบ เลือกได้ว่าจะชำระเป็นเงินสด หรือเลือกหักผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน แต่สำหรับผู้สมัครเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,517ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Category Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles