หน้าแรก ข่าวทั่วไทย ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เส้นทางสู่ความเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโลกใหม่ ที่ “ดีพร้อม” ผ่านหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” โดยกองพัฒนาเกษตรกรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ โดยมีทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน มีประสบการณ์จริงที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์ มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎีและความเข้าใจในเรื่องการเกษตรแบบเดิม ๆ ให้คุณเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero เพื่อลัดความสำเร็จทางธุรกิจให้สั้นลง เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นตลอด 3 เดือน...

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำนักงานประกันสังคมมีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565...

ประมวลภาพสิงห์อาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกทม. วันที่ 13 กันยายน 2565

ประมวลภาพสิงห์อาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกทม. https://www.youtube.com/watch?v=KSjCllYr984

ผู้ประกันตนเลือกได้ไหม ใครจะรับบำเหน็จหรือบำนาญ

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว) -จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน   ได้รับเท่ากับจำนวนเงินสมทบของกรณีชราภาพ  ในส่วนของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียว -จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป   ได้รับเท่ากับจำนวนเงินสมทบของกรณีชราภาพ  ในส่วนของผู้ประกันตนรวมกับเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง  และผลประโยชน์ตอบแทน  เงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) -จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน   ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของ*ค่าจ้าง  เฉลี่ย...

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร - ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 หรือตามดุลพินิจของแพทย์มีความเห็นให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมและสถานพยาบาล-ที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย- กรณีผู้ประกันตนตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมและสถานพยาบาล-ที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ OP -...

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานใช้สิทธิรักษาจากกองทุนใด?

มาหาคำตอบกันว่า หากลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิรักษาจากกองทุนใด? https://youtu.be/TXKJD4lSnA4

กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ในปี 2566

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ อธิบดีกรมประมงร่วมกับ Shrimp board แถลงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยให้มั่นคงในตลาดโลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ประกอบการแปรรูปและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในการเดินแผนสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อดันผลผลิตกุ้งไทยให้ได้ปริมาณ 400,000 ตัน ภายในปี 2566                     นายเฉลิมชัย...

ผู้ชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ไหม

ผู้ชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ไหมประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนชายที่เป็นคุณพ่อ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรแทนภรรยาได้ ประกอบด้วย- ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย จำนวน 15,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)- เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คนแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนชายจะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,587ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Category Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles