ขุมพร ชาวประมงพื้นบ้าน อ.เมือง-ปะทิว จับมือทำชั้งบ้านปลาต่อชีวิตทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง

2

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสะพลี ประมงจังหวัดชุมพร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งอำเภอเมือง อำเภอปะทิว และชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลปากคลอง, ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว และตำบลนาทุ่ง, ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมกันจัด กิจกรรมโครงการ “ต่อชีวิตทรัพยากร ต่อลมหายใจชาวประมง ชั้งบ้านปลา” ณ ศูนย์วิจัยชุมชนมัจฉาสตรีท ต.สะพลี อ.ปะทิว เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ ชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยจัดทำชั้งจากวัสดุจากธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง

นายณรงค์ หม้อทองคำ ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า “กิจกรรมสร้างชั้งบ้านปลา เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเล สร้างจิตสำนึกแก่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมดูแลและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล เพื่อความมั่นคงของทุก ๆ คน โดย ชั่งบ้านปลา เป็นภูมิปัญญาของชาวประมง ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว เชือก ทุ่น และแผ่นสมอปูน ต่อหนึ่งชุด นำมามัดประกอบรวมกันเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า ชั้งกอ ทางมะพร้าว นำไปวางในบริเวณท้องทะเลที่เหมาะสมจะเกิดเป็นร่มเงาให้สัตว์น้ำต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งเราได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี เพราะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้านในการประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องออกเรือไปไกลๆ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกทำการประมงแต่ละครั้ง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่ม พร้อมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มชาวประมง 6 ตำบล 2 อำเภอ ของจังหวัดชุมพรอีกด้วย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here