ขุดคลองบายพาสด้านทิศใต้ ไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองชุมพร

5

ขุดคลองบายพาสด้านทิศใต้ ไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองชุมพร สำเร็จแล้วด้วยฝีมือของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานนะจะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here