ขอโชค พญาลอ อายุ 900กว่า ปี (พะเยา)

5

ชาวบ้านทั้งในและต่างพื้นที่ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พากันนำดอกไม้ธูปเทียนเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรขอโชคลาภจาก พญาลอ ณ วัดศรีปิงเมือง บ้านเวียงลอ ตำบลลอ ตามความเชื่อว่าท่าน พญาลอ สามารถดลบันดาล ให้ สัมฤทธิ์ผล ตามที่ผู้มาเซ่นไหว้ขอให้ช่วยเหลือ และปกปักรักษาคุ้มครองตลอดจนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆด้านการงานการเงินตลอดจนขอโชคลาภ

ซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังหลังจากที่ตามที่ขอนำ เครื่องเซ่นไหว้ รูปปั้นไก่ชน ตลอดจนข้าวปลาอาหารคาวหวาน พวงมาลัย และอื่นๆนำมาถวายกันเป็นประจำ รวมไปจะถึงก่อนวัน หวยออกก็ได้มีผู้คนพากันเข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภจากท่านด้วยเช่นกัน

สำหรับ องค์พญาลอยังไม่เจอหลักฐานในศิลาจารึกที่แน่ชัด แต่เจอหลักศิลาจารึก ที่ระบุว่า ปี พ.ศ. 1669 พญาลอได้ร่วม สงครามไปช่วยขุนชินที่อยู่เชียงแสนได้รับชัยชนะมา ซึ่งตอนนั้นเวียงลอก็ได้ขึ้น เป็นหนึ่ง ในจำนวนของสิบสองปันนา อาณาจักรภูกามยาว และมีการค้นพบรูปหล่อพญาลอพ.ศ. 2524 และ ศิลาจารึก 3 หลักพ.ศ. 2039 -2040 – 2043 และสันนิษฐานว่า พญาลอมีอายุไม่ต่ำกว่า 900 ปี โดยต่างเอาตัวเลขนำไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563

การสังเกตบริเวณวัดศรีปิงเมือง เป็นวัดโบราณ มีโบราณวัตถุ หลากหลายชนิด ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นโบราณสถาน มี อายุไม่ต่ำกว่า 900 ปี ยุคหลังสุดก็ได้มีพญาลอเป็นผู้ปกครองเมืองลอ และชาวบ้านก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เป็นที่สักการะเคารพนับถือให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน ตลอดจนผู้ที่มาเซ่นไหว้ขอพร หากได้ตามที่ขอก็จะเอารูปปั้นไก่มาถวาย วางไปทั่วบริเวณจน ทางคณะกรรมการวัดนำไก่มาตั้งวางเรียงรายบนกำแพงวัดบริเวณอนุสาวรีย์พญาลอ ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here