ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการสู่ทางออกประเทศ “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 15 ปี ยังเท่าเดิม”

3

คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการสู่ทางออกประเทศ
“ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 15 ปี ยังเท่าเดิม”
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.S ณ ลานกิจกรรม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
อาคารเอส.พี. (อาคารเอ)ชั้น 13 ถ.พหลโยธิน

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการสู่ทางออกประเทศ “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 15 ปี ยังเท่าเดิม” อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here