ขอนแก่น ผบ.ร.8 สานนโยบาย ผบ.ทบ. ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

8

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8  ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  สานต่อโครงการ “ตามโครงการทบ.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

ให้หน่วยทหารขึ้นตรงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดยให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมหารราบที่ 8 พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ได้สนองตอบนโยบายกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทันทีได้จัดกำลังพลลงพื้นที่รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรรับซื้อลำไยจากสวนลำใยของ นางบัวไร คงมั่น  ม.10 บ.เทพรักษา ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 3 และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ.

ขอบคุณ ภาพ : จากกรมทหารราบที่ 8

ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here