ขอนแก่น ปลอดภัย ไร้โรค AHS ในม้า ดูแล ใส่ใจป้องกันได้ในระดับสากล

3

 แผนกสัตวบาล กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 2 กรมสัตว์ทหารบก ได้รับการชื่นชมในการดูแลม้าของหน่วย ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล จากคณะกรรมการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE) ในการติดตามผลการดำเนินการโครงการขอคืนสภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness) ณ แผนกสัตวบาล กสษ.2 ทบ. จังหวัดขอนแก่น

โดยมีการติดตามผลการดำเนินการโครงการขอคืนสภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness) ตรวจสอบสุขภาพม้าเบื้องต้น และการดูแลม้าของหน่วย การเฝ้าระวังโรคและป้องกันการอุบัติซ้ำของกาฬโรคแอฟริกาในม้า ตลอดจนสัตว์เฝ้าระวังโรค (Sentianel animal) ซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการเฝ้าระวังดูแลม้าเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามมารตรการเฝ้าระวังโรคในม้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำจัดโรค AHS เพื่อคืนสภาพปลดโรคจาก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE) จึงได้รับคำขื่นชมจากคณะกรรมการในการดูแลม้าเป็นอย่างดี อยู่ในระดับสากล

ภาพ-ข่าว ปชส. กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here