ขนส่ง จ.แพร่ คุมเข้มคัดกรองผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯด้วยรถโดยสารประจำทาง

1

สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ นายสถานีขนส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดครองการบริเวณสถานีเดินรถขนส่งจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากไวรัสโควิด-19  จากประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดแพร่ จะมีการคัดกรองการตรวจวัดไข้ และใช้เจลล้างมือ ให้กับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมากับรถประจำทางเมื่อรถวิ่งเข้าสถานีขนส่ง พร้อมกับการตรวจวัดไข้พนักงานขับรถทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะมาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากขณะนี้ทางจังหวัดแพร่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีผู้ติดเชื้อหนึ่งราย นางสาวพิศมัย เกิดทรัพย์หัวหน้าขนส่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางกรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมที่จะทำการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการวัดไข้ และบริการเจลล้างมือทุกคนที่เดินทางมาถึงจังหวัดแพร่ทุกคนต้องผ่านการสแกนด้วยเครื่องวัดไข้เป็นอันดับแรก และได้ประสานไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ให้ใช้เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อมาทำการพ่นบริเวณภายในสถานีขนส่งและบนรถโดยสารประจำทางด้วย และจะให้พนักงานขายตั๋วรถโดยสารทุกคนใส่แมส และใช้ยาฆ่าเชื้อเช็คถูบริเวณภายในทุกวันก่อนมีการจำหน่ายตั๋วให้กับผู้โดยสาร เพื่อสร้างความปลอดภัยเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจะมีการสแกนผู้สารในเบื้องต้นด้วยการวัดไข้ หากพบผู้มีไข้สูง จะประสานไปยังสาธารณสุขฯให้มารับตัวเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here