ขนส่งนราธิวาสระดมคัดกรองรถโดยสาร ป้องกันการแพร่ของโควิด19

3

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดฯ ร่วมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารตรวจคัดกรองเข้ม ด้วยการวัดอุณหภูมิในร่างกายพนักงานขับรถ และผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะทุกคน พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเบาะที่นั่ง และจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในรถทุกคัน ทั้งก่อนและหลังผู้โดยสารลงจากรถ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นมากขึ้น ขณะที่กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ศูนย์  EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส เร่งปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 พร้อมแนะนำประชาชน “อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของโรค COVID-19 ประเทศไทยได้จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์  EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาสโทร.073-642637 หรือ 073-532056-59 ต่อ 123

ภาพ-ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here